De 24 vormen van Yoga

Anabhava Yoga: De discipline van niet-zijn, de hogere yogische beoefening van het oplossen van het kleine zelf in het grote Zelf zonder ondersteuning van een object.

Ashtanga Yoga: De discipline van de acht stappen, beschreven door Patanjali.

Bhakti Yoga: De discipline van liefde en devotie. Overgave van het ego aan liefde.

Dhyana Yoga: De discipline van meditatie, Simran, mindfulness, en concentratie vallen hier allemaal onder.

Guru Yoga: Samengaan door de aandacht te richten, overgave en het verkrijgen van deugden in relatie tot een leraar. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een traatik plaatje of foto als een meditatie object alsook dienstbaarheid aan de leraar en de leraar als voorbeeld te nemen.

Gyan (Jnana) Yoga: De discipline van onderscheid te maken in wijsheid, het onderscheiden van het werkelijke van het onwerkelijke, het intuitive van het impulsieve, de intelligentie van het verstand.

Hatha Yoga: De beheersing van polariteiten. Gebruikt 84 asanas, 24 mudras, 3 maha mudras, 3 bandhas en de beoefening van pranayama.

Japa Yoga: De discipline van mantra recitatie.

Karma Yoga: De discipline om handelingen tot vervulling te brengen binnen het kleine zelf. In de Yoga Sutra of Patanjali wordt dit vermeld als de gecombineerde beoefening van reinigings oefeningen (tapas), diepe studie (svadhyana), en de toegewijde bewuste aanbidding van de Allerhoogste Ene in alles (ishvara-pranidhana).

Kundalini Yoga: De verbindende discipline van de kracht van gewaarzijn en de potentie in elk individu. Het is een Raj Yoga. Het werd eens de wetenschap van de slangen kracht genoemd (kundalini-shakti), welke fundamenteel is in de tantrische traditie, inclusief Hatha Yoga. In Oosterse symbologie, staat de slang voor de essentie van energie, gewaarzijn, verjonging en het spel van de geest.

Laya Yoga: Samengaan van het eindige met het oneindige. Het gebruik van geluid en mantra met ritme en een gevoeligheid voor de subtiele structuur. Word vaak in groepen beoefend.

Mantra Yoga: Een discipline van de Yoga traditie al sinds Vedische tijd. Er worden geluiden gebruikt die de mind beschermen en projecteren.

Nada Yoga: De discipline van het innerlijke geluid, de primaire vibratie.

Siddha Yoga: De discipline van meesters om krachten en buitengewone vermogens te ontwikkelen.

Samkhya Yoga: De discipline van het inzicht in het wezen van dingen. Een filosofie van bevrijdende leringen waartoe wordt verwezen in de Mahabharata.

Raj Yoga: De koninklijke verbindende discipline, een Maha Yoga. De Yoga-Shikha-Upanishad verwijst er naar als de gecombinnerde beoefening van Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga, en Raja Yoga. Voeg daar aan toe, de directe verbinding van gewaarzijn die gegeven wordt door de aanraking van de meester en de Shabd Guru.

Sahej Yoga: Beoefening van de staat van kalmte, stroom en genade waarin alle tegenstrijdigheden worden gezien als dienend aan de Ene. Het wordt beschouwd als deel van Raj Yoga en is zowel toegewijd als krachtig.

Shakti Yoga: De technieken in een aanpak van yoga die kracht, macht en aktiviteit geeft. Het steunt eerder op oefeningen en handelingen die het gevoel van vermogen en bekwaamheid in de individu ontwikkelt, dan door alleen godsdienstige oefeningen. Shakti en Bhakti benaderingen bezielen elkaar en vullen elkaar aan.

Tantra Yoga: De psychologische technieken die worden gebruikt in Tantra om het onderbewuste helder te maken en de helderheid van de ziel bevorderen. In Kundalini Yoga doen we de Witte Tantra vorm.

Traatik Yoga: De discipline van het staren naar een heilig voorwerp of een plaatje of foto van een leraar.

Yantra Yoga: De discipline van het richten van de mind op een geometrische voorstelling (yantra) van de Cosmos of van energetische processen zoals de chakras.

 

Vertaald uit the Aquarian Teacher

(*) bijgewerkt 20 april 2012

Pinklotus KY Les KY Agenda KY Meditaties KY Kriyas KY Maha Mudras KY Pranayamas KY Mudras KY Numerologie KY Chakra

pinklotus advaita freedom YIS meditations kundalini yoga deeksha poems drawings