Kundalini Yoga Venus Kriyas Pushing Palms

 

Stapje voor stapje uitvoeren:

1. Ga zitten, tegenover je partner en begin met in te tunen (naar binnen te gaan) met de handen in Gebedsmudra (handen samen voor de borst), door drie keer te chanten: "Ong Namo Guru Dev Namo".

2. Chant dan: "Aad Gure Nameh, Jugaad Gure Nameh, Sat Gure Namay, Siri Guru Deve Name" drie keer.

3. Met de handen nog steeds samen, kijk in de ogen van je partner en buig je hoofd in herkenning van het Godsbewustzijn in haar of hem.

4. Als je elkaar in de ogen kijkt, projecteer dan liefde en goddelijk licht. Projecteer nederig: bijvoorbeeld, "ik ben niets, je bent geweldig." Dit opent het hart om de liefde te laten stromen, de echte liefde, die Yogi Bhajan definieert als "de ervaring van onzelfzuchtigheid binnen jezelf". Als er geen mantra is gespecificeerd, kan je kiezen voor liefdevolle gedachten of positieve affirmaties.

Venus kriya Pushing Palms:

Zit nu tegenover je partner en kijk in zijn of haar ogen.
Breng je handpalmen samen met die van je partner.
De knieën moeten elkaar aanraken.
Begin de Maha Shakti Mantra te chanten: Gobinde, Mukande, Udare, Apare, Hariang, Kariang, Nirname, Akame.
(deze woorden zijn de 8 aspecten van God: Onderhouder, Bevrijder, Verlichter, Oneindige, Vernietiger, Schepper, Zonder Naam, Zonder Verlangen.)
De vrouwen zingen het eerste woord en de mannen het tweede en zo voort.
Duw op elk woord een handpalm naar de schouder van je partner als je partner de andere handpalm naar jouw schouder duwt.
Ga hier 3 minuten mee door. Adem dan in, adem uit en voltooi de oefening met stappen 5 en 6.

5. Rek je uit naar boven, draai naar links en naar rechts, breng je handen weer bij elkaar, kijk in de ogen van je partner en zeg: "Dank je, Sat Nam" (dat betekent: Waarheid is mijn Identiteit) en buig diep voor je partner.

6. Masseer elkaar als je er zin in hebt en ga dan volledig ontspannen.

*) updated September 3" 2017

 

The Teachings of Yogi Bhajan ©2008