Kundalini Yoga Venus Kriyas Touching Fingertips

 

Stapje voor stapje uitvoeren:

1. Ga zitten, tegenover je partner en begin met in te tunen (naar binnen te gaan) met de handen in Gebedsmudra (handen samen voor de borst), door drie keer te chanten: "Ong Namo Guru Dev Namo".

2. Chant dan: "Aad Gure Nameh, Jugaad Gure Nameh, Sat Gure Namay, Siri Guru Deve Name" drie keer.

3. Met de handen nog steeds samen, kijk in de ogen van je partner en buig je hoofd in herkenning van het Godsbewustzijn in haar of hem.

4. Als je elkaar in de ogen kijkt, projecteer dan liefde en goddelijk licht. Projecteer nederig: bijvoorbeeld, "ik ben niets, je bent geweldig." Dit opent het hart om de liefde te laten stromen, de echte liefde, die Yogi Bhajan definieert als "de ervaring van onzelfzuchtigheid binnen jezelf". Als er geen mantra is gespecificeerd, kan je kiezen voor liefdevolle gedachten of positieve affirmaties.

Venus Kriya Touching Fingertips:

(Deze Kriya zal je gezichtsvermogen verbeteren. Het laat de (levens) stroom tussen man en vrouw stromen. Voel dat het door de vingertoppen stroomt.)

Ga nu op je hielen zitten (in de Rots Houding) tegenover je partner, en raak met je vingertoppen die van je partner aan en houd je ogen strak gericht op de ogen van je partner en projecteer goddelijke liefde. De knieën raken elkaar aan.

Houd deze houding voor 2-3 minuten aan, adem dan in, houd de adem 10 seconden vast en adem uit. Adem weer in, houd de adem 10 seconden vast en adem uit.

Voltooi de kriya met stappen 5 en 6.

5. Rek je uit naar boven, draai naar links en naar rechts, breng je handen weer bij elkaar, kijk in de ogen van je partner en zeg: "Dank je, Sat Nam" (dat betekent: Waarheid is mijn Identiteit) en buig diep voor je partner.

6. Masseer elkaar als je er zin in hebt en ga dan volledig ontspannen.

*) updated September 15" 2017

 

The Teachings of Yogi Bhajan ©2008