Checklist voor awakening met 21 condities

 

De oneness university kijkt alleen nog bij mensen die de 4 weken deepening volgen of ze awakened zijn.

Om deze reden is er bij veel mensen de behoefte om zelf te kunnen checken in welke staat ze zijn.

Hiervoor heeft de Oneness University een checklist opgesteld, waarmee je voor jezelf kunt kijken of je awakened bent. Hieronder staan de 21 condities die je daarvoor kunt gebruiken. Als voor jou het grootste gedeelte van de condities waar is, dan ben je awakened. De condities waar je innerlijke staat nog niet aan voldoen zullen dan ook snel in vervulling gaan.

1. No suffering, Geen lijden

2. No past, No future, Geen verleden, geen toekomst

3. No discontent, Geen ontevredenheid

4. No fear, Geen angst

5. No hurt, Je niet gekwetst of beledigd voelen

6. No controller, Niemand die controle uitoefent

7. No conflict, Geen conflict(en)

8. No images, Geen beelden

9. No thought disturbance, Geen storende gedachten

10. No judgement, Geen oordelen

11. No day dreaming, Geen dagdromen

12. Declutching of the mind, Losgekoppeld zijn van de geest

13. Feeling empty, Zich leeg voelen

14. Feeling complete, Zich volmaakt voelen

15. Feeling cause less joy, Vreugde zonder oozaak voelen

16. Feeling unconditional love, Liefde zonder voorwaarden voelen

17. Feeling wonderment, Verwondering voelen

18. Feeling everything automatic, Voelen dat alles automatisch gaat

19. Feeling everything is perfect, Voelen dat alles perfect is

20. Feeling silence, Stilte ervaren (voelen)

21. Experiencing reality as it is, De werkelijkheid ervaren zoals hij is