Kundalini Yoga Nabhi Kriya voor Vertering KY kriyas (Uit KY med. manual for inter. stud.)

A) Lig op de buik en maak van beide handen vuisten. Plaats de vuisten onder het navel punt op de het hernia gebied net binnen de heup botten. (A)Til de benen zo hoog mogelijk op met gestrekte knieën. Plaats de kin op de grond en begin lange diepe en langzame ademhaling. Ga hier 3 minuten mee door.

B) Zit op de hielen. Plaats de toppen van de vingers van beide handen op het navel punt en druk hier op. (B1 ) Leun naar voren, plaats het hoofd op de grond, en begin Vuurademhaling. (B2) Ga door met de Vuurademhaling voor 3 minuten. Adem in en adem helemaal uit en pas Mula Bandha toe. Ontspan.

C) Blijf in dezelfde houding en begin lange diepe ademhaling. Adem langzaam in door de neusgaten en adem dan uit met een slangen adem: uit door de tanden met de tong tegen de tanden gedrukt maak je een sissend geluid. Terwijl je uitademt, druk je de navel in met de vingertoppen en pas je Mula Bandha toe. Ga hier 3 tot 5 minuten mee door en begin dan lange diepe langzame ademhaling door de neus voor 3 minuten.

D) Zit op de hielen en verstrengel de handen boven het hoofd voor Sat Kriya. Gebruik de Venus Mudra met de wijsvingers recht omhoog en de duimen over elkaar. (D 1 & D2) Begin te chanten SAT NAM gevoelig in een constant ritme van ongeveer acht keer per tien seconden. Chant het geluid SAT vanuit het navel punt en de zonnevlecht en trek de navel helemaal in naar de ruggengraat toe. Op NAM, ontspan je de buik. Ga met de Sat Kriya 3 minuten door. Adem dan in, adem uit en pas de Mula Bandha toe.

Mediteer.

 

OPMERKING:
Als de vertering langzaam en uit balans is, floreert ziekte. De meeste verkoudheden en griepen komen door een onbalans van energie, die begint in het verterings- gebied. Om een goede vertering te stimuleren en concentratie te bevorderen, dient het navel punt gestimuleerd te worden en de energie door de twee belangrijkste nadis gestuurd, die aan beide kanten van het navel punt lopen. Alle facetten van deze kriya doen dit. Oefening ''C" kan langzaam verlengd worden tot 31 minutenlange, diepe langzame ademhaling. Oefening "D'' kan worden verlengd tot vijf minuten.

Yogi Bhajan June 14' 1971 (vertaald door Wouter Koert )